Print-as-a-Service

Mange virksomheder har i dag valgt at outsource de forretningsprocesser, der ikke er strategiske for virksomhedens succes. Kantinedrift, produktion og IT-drift er eksempler på, at specialiserede leverandører qua deres knowhow og stordriftsfordele, kan levere en bedre og billigere service til virksomheden, end den selv ville være i stand til. Samtidig frigøres ressourcer, der kan anvendes til at nå virksomhedens strategiske mål.

As a Service er den nye trend, som tilbyder outsourcing på en simple og overskuelig måde. Backup-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service og Application-as-a-Service forstår vi intuitivt. Vi bruger det selv hver dag, når vi benytter services på nettet. As-a Service sikrer os adgang til at løse opgaverne, uden at skulle bekymre os om den underliggende teknologi og infrastruktur. Samtidig frigøres kapital, idet virksomheden ikke behøver at investere i udstyr, men i stedet betaler en løbende forbrugsafgift for at anvende løsningen.

​​

Scriptor tilbyder Print-as-a-Service til alle typer af virksomheder. Lige fra den lille virksomhed der gerne vil leje en printer med fast pris på leje, service og side-priser til den mellemstore virksomhed, der gerne vil have en standardiseret print-infrastruktur, bestående af både HW og SW, en fast side-pris per print og en driftsaftale om administration af print-infrastrukturen samt til de store virksomheder, der ønsker en individualiseret aftale med HW, SW, management, brugersupport etc.

​I alle tilfælde gennemløbes en fast proces for at finde frem til den rigtige løsning:

  • Fase 1. Identifikation af den ønskede løsning – vi kalder det også print-strategi. Vi afklarer spørgsmål omkring volumen, papirtyper, fysisk placering, afstand til print for forskellige typer virksomheder, hvilke applikationer skal printe, ønsker til sikkerhed og follow-me
  • Fase 2. Transition. Når det strategiske mål er etableret, udarbejdes en plan for transition. Hvad skal udskiftes? Skal der implementeres managementværktøjer? Nye follow-me løsninger? Hvordan skal den økonomiske model se ud? – Eje, leje, eller pris per side?
  • Fase 3. Implementering. Denne fase kan være over flere år afhængig af planen for transition, men her udfører Scriptor’s medarbejdere det arbejde, der bringer virksohedens installation op til den standard, der er defineret i strategien. Nye printere installeres, SW implementeres, processer for forbrugsstoffer, brugersupport og applikationssupport etableres og strategien realiseres
  • Fase 4. Driftsfasen. Nu er virksomheden og Scriptor klar til driftsfasen. Scriptor står for drift af HW og SW og implementerer løbende justeringer, der forbedrer den samlede driftsøkonomi. Og når nye muligheder opstår – teknologiske nyheder eller nye løsninger – testes de i virksomhedens miljø og implementeres, hvis det giver mening ud fra et økonomisk eller brugermæssigt perspektiv

Hvis din virksomhed også kunne tænke sig at optimere økonomi og drift af print ved at implementere et ”Print-as-a-Service” koncept, så tag kontakt til salgschef Bent Laurberg på telefon 28 19 77 53.

​Firmainfo

Scriptor Technology A/S

CVR 10061571

Grusbakken 5
​2820 Gentofte

kontaktinfo

Telefon +45 7020 7750

​​E-mail kontakt@scriptor.dk

links

facebook-logo​  linkedin-logo  youtube-logo