Scriptor Print Mapping​

Sæt nye standarder for optimering af printøkonomien, ledelsesrapportering og overblik.

Når strategier skal vurderes eller revurderes, bygges beslutninger på dokumentation, argumentation og overblik. Det gælder også inden for print- og dokumentløsninger. Med Scriptor Print Mapping, får I adgang til fremtidens værktøj, der konsoliderer og forbedrer både printinfrastruk-turen og bundlinjen.

​​

Her kombineres 20 års know how og software til at skabe merværdi

​Vi kombinerer avanceret software, erfaring og ekspertise i Scriptor Print Mapping og klæder topledelsen på til at træffe veldokumen-terede beslutninger og lægge langsigtede strategier, der skaber merværdi.

Scriptor Print Mapping består af grundelementerne: Tilstandsrapport, Opdatering og Forbedring. Hertil kombineres de to tillægsydelser: Kortlægning og Ledelsesanbefaling.

​​

​​Tilstandsrapport

Tag pulsen på jeres nuværende printløsning

​​Du får en her-og-nu status på din nuværende printløsning. Med udgangspunkt i Live data, får I et overblik over jeres nuværende forbrug fra alle printere på netværket. Blandt andet med udgangspunkt i antal print, kopi og MFP-enheder, producentfordeling, rintvolumen, mono vs. farveforbrug og mange andre relevante informationer om installationen.

​​Opdatering

Få et klart billede af økonomien i jeres printløsning

​Med udgangspunkt i data fra Tilstandsrapporten opdateres firmaets egne driftsøkonomiske nøgletal. Der skabes en præcis økonomisk rapport, der dokumenterer de nuværende omkostninger ved driften med udgangspunkt i serviceaftaler, leasingaftaler og tonerforbrug. Analyseresultaterne og konklusionerne præsenteres i en samlet rapport.

​​Forbedring

Skab overblik og få et dokumenteret forslag til fremtidens investeringer

Vi går et niveau dybere og ser på mulighederne for at konsolidere

og forbedre infrastrukturen, driften og bundlinjen. Med Forbedring får I et nyt forslag (eller flere) til fremtidens print-løsning og en forbedret driftsøkonomi. Konsekvenserne ved nye printenheder og driftsløsning er beregnet til bunds og besparelserne ved konsolideringen afrapporteres i powerpoint, der giver et solidt og veldokumenteret beslutningsgrundlag for alle parter i virksomheden.

​​Kortlægning

Få kortlagt jeres fremtidige printbesparelser

​Kortlægning er den visuelle del af Scriptor Print Mapping, der giver mulighed for et komplet, visuelt overblik over printenheder på alle lokationer med kortlægning af alle printere, kopimaskiner og MFP’ere på dit netværk. Kortlægningen sker på jeres egne tegninger over Floor Plans, fordelt på både lokationer, afdelinger og endda kontorer. Kortlægning er en tillægsydelse til enten Tilstandsrapport, Opdatering og/eller Forbedring

​​Ledelsanbefaling

​Få et veldokumenteret beslutningsgrundlag sort på hvidt

​Med Ledelsesanbefaling samler vi alle analyser, resultater, anbefalinger og konklusioner fra Forbedring i ét samlet dokument. Her får virksomheden dokumentation som danner grundlag for et veldokumenteret beslutningsgrundlag for topledelsen. Ledelsesanbefaling er ligesom Kortlægning en tillægsydelse, men gælder kun til Forbedring.

Muligheder og udbytte​

  • Få automatisk et fuldt overblik over jeres nuværende printomkostninger.
  • ​Skab et klart før/efter billede af jeres omkostninger og ROI ved udskiftninger og optimering af printinstallationen.
  • ​Design printinstallationen virtuelt – med real time ROI-beregninger
  • ​Drag’n’drop printere, kopimaskiner, MFP’ere og øvrige printerenheder på virksomhedens Floor Map og se forandringer i jeres ROI på et splitsekund.
  • ​Få et ledelsesværktøj, der automatisk skaber ledelsesrapporter og –forslag i word, powerpoint.
  • ​Dokumentér jeres beslutningsgrundlag på baggrund af præcis forbrugsanalyse af nuværende og fremtidige investeringer.
  • ​Scriptor Print Mapping understøtter fremtidens Managed Print Service og kravene til en effektiv og veldrevet print- og kopiinstallation.

Download brochure​

​Firmainfo

Scriptor Technology A/S

CVR 10061571

Grusbakken 5
​2820 Gentofte

kontaktinfo

Telefon +45 7020 7750

​​E-mail kontakt@scriptor.dk

links

facebook-logo​  linkedin-logo  youtube-logo