Scriptor Print-as-a-Service sikkerhed​

"Kun 16% af virksomhederne er klar over farene ved en ubeskyttet print-installation."

Og det til trods for at sikkerhedstruslen mod en printinstallation er meget reel. Printere er reelt en avanceret PC, men hvor virksomheden har strenge politiker for PC-flåden, er det oftest ikke tilfældet for printerinstallationen. 

Og det benyttes i stigende omfang af hackere, som udnytter printerne til at skaffe sig adgang til virksomhedens netværk.

Sikkerhed består såvel af beskyttelse af den fysiske infrastruktur, begrænsning af hvilke brugere, der kan udskrive på bestemte printere, automatiske regler for udskrift af personfølsomme oplysninger samt politiker for sikring af at data slettes på printerens harddisk ved bortskaffelse.

Scriptors print-as-a-Service løsning adresserer alle disse problemstillinger og implementerer en best-practice print-infrastruktur, med en høj grad af sikkerhed.

10 trin til en sikker printinstallation​

​1. Tillad kun godkendte brugere

Den mest usikre printer er den, hvor brugere anonymt kan printe, scanne og kopiere. Virksomheden har ingen kontrol over, hvem der bruger enheden og dermed ikke noget revisionsspor i forhold til aktivitetslogning.

2. Begræns adgang til printerens funktioner

At en bruger har adgang til en printer betyder ikke, at alle dens funktioner skal være tilgængelige. Begræns brugerens rettigheder til de funktioner, som arbejdet normalt kræver

3. Indfør central administration af alle printere

Politikker og firmware, som automatisk loades på alle enheder, sikrer, at enhederne er opdateret til seneste version. Alle netværk bør automatisk scannes for nye enheder, så de bliver underlagt virksomhedens centrale politik og administration. Desuden bør der være automatisk rapportering og alarmering, hvis der sker afvigelser.

4. Krypter data til og fra MFP’er

For at sikre dine data bør datastrømmen til og fra MFP’er krypteres. Specielt når der printes eller scannes personfølsomme data. Dokumenter på printerens harddisk bør også krypteres.

5. Implementer sikker udskrivning (pull-print)

For at sikre, at udskrevne dokumenter ikke læses af uvedkommende, bør printjobs først udskrives, når brugeren er logget på printeren. Typisk vil det også begrænse antallet af udskrevne sider.

​6. Indfør regelbaseret print

Regelbaseret print analyserer printjobs før udskrivning, baseret på en række kriterier. For eksempel kan CPR-numre overskrives, så de ikke kan identificeres i den færdige udskrift. Man kan også forhindre, at fortrolige dokumenter udskrives.

7. Scan og fax kun til sikre destinationer

Begræns, hvilke destinationer emails og fax kan sendes til. Lås scan til email, så der altid sendes til den indloggede bruger. Det sikrer, at virksomhedens data ikke sendes fra printeren til uvedkommende personer.

8. Standardiser og integrer netværksscanning

Sikrer sporbarhed som fx identifikation af, hvilke brugere der har scannet dokumenter med personfølsomme oplysninger. Sikrer at scannede dokumenter kan integreres i virksomhedens dokumenthåndteringssystem.

9. Fysisk sikring af den enkelte enhed

Kryptering af disk, herunder regelmæssig datasletning. Sletning af disk ved udskiftning af enten disk eller printer. Sikring af USB-porte, så uvedkommende ikke kan få adgang til netværket via printerens indbyggede USB-port. Sikring af, at kun autoriseret ekstern  partner må servicere printerne.

10. Overhold persondataforordningens krav

Ved at implementere de anbefalede forholdsregler opnår virksomheden ikke blot en sikker printinfrastruktur, men sikrer også overholdelse reglerne i persondataforordningen.

​Implementering af ovenstående sikkerhedspolitikker er nødvendig for at forhindre, at hackere får adgang til virksomhedens IT-systemer. Men det er også en kompleks opgave, specielt i virksomheder med flere forskellige printfabrikater og geografisk adskilte afdelinger. Med Scriptors Print-as-a-Service sikres virksomheden en up-to-date og sikker printinstallation, uden at skulle trække på ofte sparsomme ressourcer i IT-afdelingen.

​Firmainfo

Scriptor Technology A/S

CVR 10061571

Grusbakken 5
​2820 Gentofte

kontaktinfo

Telefon +45 7020 7750

​​E-mail kontakt@scriptor.dk

links

facebook-logo​  linkedin-logo  youtube-logo