Er din printinstallation klar til EU’s persondataforordning?

​Alle større virksomheder er i gang med at gennemgå konsekvenserne af indførelsen af EU’s persondataforordning, som træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018.

Rådgivere har kronede dage med at rådgive om konsekvenser og hvordan man bliver complient med forordningens krav. Og der er alt mulig grund til at tage det alvorligt. Dels er de potentielle bøder voldsomme – og dels giver det mening at sørge for, at kunders og medarbejderes personlige data er beskyttet og behandles fortroligt og med respekt.

Projekterne omfatter oprettelse af nye roller i virksomhederne (DPO – Data Protection Officer), nye processer for accept af opbevaring af informationer, indførelse af processer for notifikation af brud på dataforordningen, sikring af adgang til og distribution af personfølsomme informationer.

Før eller siden når virksomhederne i deres projekt til sikkerheden omkring deres print-installation. Her rådgiver Scriptor omkring de specifikke sikkerhedsrisici ved print og hjælper vores kunder med at etablere processer og kontroller for overholdelse af persondataforordningen.

​Hvis din virksomhed også er nået til printere i jeres persondata-projekt, så tag fat i os hos Scriptor for en samtale om, hvordan I også får styr på denne del af jeres infrastruktur. Og hvis I ikke er nået til printere endnu, så begynder det at haste lidt – men vi er klar.

Se filmen om hvorfor ​I skal tage print sikkerhed alvorligt her:

Hvad får I ud af et samarbejde med Scriptor?​

Vi gennemgår jeres printinstallation og processer for at sikre, at I er klar til persondataforordningen, når den træder i kraft i starten af 2018. De specifikke elementer omfatter:

  • Sårbarhedsanalyse – har der været foretaget forsøg på penetration gennem virksomhedens print-installation. Har virksomheden lukket for de protokoller, der ikke anvendes? Er netværksopsætningen med til at sikre, at uautoriserede personer ikke får let adgang til virksomhedens IT-infrastruktur.
  • Etablering af overvågning og rapportering af forsøg på penetration.
  • Data-distribution – de fleste printere kan i dag både scanne, afsende mails og fax. Virksomheden er derfor forpligtet til at sikre, at der ikke enten forsætteligt eller uforsætligt afsendes personfølsomme data til 3.mand. Og den personfølsomme information, der printes skal tilsikres at den ikke havner i de forkerte hænder. 30% af alt print afhentes ikke – er vi sikre på, at det ikke er personfølsomt! En række værktøjer kan hjælpe med at sikre, at der ikke distribueres personfølsomme data via printere.
  • Bortskaffelse af brugt udstyr – printere har stadigt større lagringskapacitet. Her ligger indscannede ansøgninger, anbefalinger etc. Så virksomhederne skal have en sikker proces for sletning af harddisk når udstyr skal udskiftes.

Download vores 10-trins tjekliste til en sikker printinstallation her:

​Firmainfo

Scriptor Technology A/S

CVR 10061571

Grusbakken 5
​2820 Gentofte

kontaktinfo

Telefon +45 7020 7750

​​E-mail kontakt@scriptor.dk

links

facebook-logo​  linkedin-logo  youtube-logo